Koor MOVE

TheGift_1Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart is sinds september 2009 in het gelukkige bezit van een eigen koor: MOVE! Deze letters staan voor Muziekvereniging Oranjevaan Vocaal Ensemble.

MOVE is ontstaan dankzij de succesvolle musical Sister Act, die in het voorjaar van 2009 door Oranjevaan op de planken werd gebracht. In deze productie speelde een nonnenkoor een belangrijke rol. De dames die zich voor de musical in een habijt staken, vonden het samen zingen zo leuk, dat besloten werd een koor op te richten. En met succes! MOVE groeide uit tot een koor van ruim dertig leden, die vele optredens hebben verzorgd. Ook trad MOVE op als ensemble bij onder andere Ciske de Rat de Musical

In 2017 besloot een aantal koorleden MOVE te verlaten en een nieuw koor op te richten. De overgebleven MOVE-leden hebben eerst de samenwerking gezocht met De Voices van zustervereniging De Unie. Sinds september 2019 richten zij zich vooral op Oorlogswinter de musical.

Wilt u meer weten over MOVE? Neem dan contact op met het bestuur van Oranjevaan via info@oranjevaan.nl