Historie

oudedoosMuziekvereniging Oranjevaan is opgericht op 19 juli 1890. In tegenstelling tot wat vele mensen denken is Oranjevaan een algemene muziekvereniging. Men kan tot deze vereniging worden toegelaten, ongeacht welke politieke kleur of kerkelijke achtergrond. Dit is van het begin af aan zo geweest en tot op de dag van vandaag is dit nog steeds het geval.
Het doel van onze vereniging was het houden van bijeenkomsten, waarin de toonkunst zou worden beoefend en daarin een gepaste uitspanning te vinden om eendracht en beschaving van de Fijnaartse bevolking te bevorderen.

De naam ‘Oranjevaan’ werd gekozen door de leden, die over het algemeen ‘Oranje’ gezind waren. Men besloot tijdens verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis en op Nationale Feestdagen het volkslied en passende muziek op straat en in openbare gelegenheden te spelen. Ook werd besloten om op elke repetitie het volkslied te spelen. De repetities werden iedere zaterdagavond gehouden.
Voor zover bekend, waren de oprichters: G. Versluys Jz., J. Laurense W. van Dis Cz., C. Koomans van den Dries, M. Straasheijm, F. Straasheijm en W. Grootenboer.
Medeoprichters, voor zover bekend: J.D. van Doorn en A. Sneep Mz. Het aantal muzikanten was twaalf. De eerste dirigent was de heer J.D. van Doorn.

Op 28 september 1897 werd een reglement vastgesteld. Dit oudst bewaarde, waarschijnlijk ook het eerste op schrift gesteld reglement, verplichtte de werkende leden bij openbare uitvoering, ook bij bijzondere gelegenheden, tegenwoordig te zijn op de straffe van twee gulden vijftig. Een bedrag dat aanzienlijk boven het maandloon van een gemiddeld fanfarelid lag. Je liet het dus wel uit je hoofd om verstek te laten gaan of om te laat te komen op de repetitie, want daarop stond een stuiver straf.
Op 31 augustus 1898 werd ter ere van het feest dat Prinses Wilhelmina tot Koningin werd gekroond een groot feest in het dorp gehouden. Oranjevaan heeft toen voor het eerst de schooljeugd begeleid met het spelen van een huldigingslied. Oranjevaan speelt op de dag van vandaag nog steeds traditiegetrouw met Koninginnedag.

Reacties zijn gesloten.