Stem op Oranjevaan en steun MOVE

MOVERabobank West-Brabant Noord draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom stelt zij via de Rabobank Clubkas Campagne in totaal 125.000 euro beschikbaar voor verenigingen en stichtingen. Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart is een van de deelnemers aan deze campagne. En uw stem is geld waard!

Tot en met maandag 14 april mogen leden van Rabobank West-Brabant Noord vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging of stichting. Elke stem levert geld op. De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van 125.000 euro te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Muziekvereniging Oranjevaan ontvangt dus het aantal op haar uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

MOVE
Muziekvereniging Oranjevaan heeft een feestelijk doel aan de actie verbonden. Dit jaar bestaat namelijk het koor MOVE 5 jaar. Het eerste lustrum van het Muziekvereniging Oranjevaan Vocaal Ensemble gaat gevierd worden met een bijzonder concert. Het zou fantastisch zijn als u stemmen geeft aan onze vereniging tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Het kost u niets, alleen een bezoek aan www.rabobank.nl/wbn
Alvast onze muzikale dank. 

Reacties zijn gesloten.